تبلیغات
وبلاگicon
روستای سر سبز شولم - شعر تالشی

سایت هواداران داماش گیلان

شعر تالشی
تاریخ : جمعه 8 دی 1391 | 09:19 ب.ظ | نویسنده :     

هل هلا بو                                                                         دانه خوشبو

 

 

 

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                       دانه خوشبو هل هل خواهد شد

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                        صبر کن زیرا نقره طلا خواهد شد

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                             غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                             غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

 

پائیز والی گ ت  یار خرمنی را عزیز                                      باد پائیزی برای بهبودی خرمنت می وزد عزیز

صدفم بند اکرده گردنی را عزیز                                            گردن بندی از صدف برای تو درست کرده ام

صدفی مینه مینه ریزه مرجون عزیز                                     در میان گردن بند صدف مرجان کاشته ام عزیز

یاری درد و غمی من کرده حیرون عزیز                                ای عزیز من بدان که درد و غمت مرا واله و حیران کرده است

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                          دانه خوشبو هل هل خواهد شد

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                           صبر کن زیرا نقره طلا خواهد شد

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

 

بند سرون شیمه مرزه به مرزه عزیز                                       قله ها را پی در پی پشت سر گذاشتم

ویندمه علاله تا بندی کا لرزه عزیز                                           در این رهگذر گل آلاله را در قله با لرزش دیدم

واتمه علاله تا چی را ت لرزی عزیز                                          گفتم ای گل لاله چرا لرزان هستی

واتش ترسم بشی من پس بیرزی عزیز                                     گفت می ترسم بروی و مرا تنهایم بگذاری

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                               دانه خوشبو هل هل خواهد شد

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                                صبر کن زیرا نقره طلا خواهد شد

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                     غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                     غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

 

زمین مست و زمان مست آسمون مست عزیز                           زمین و زمان آسمان خوش هستند

شتر در زیر بار کارون مست عزیز                                               شتر تیر در زیر بار کاروان همچنان مست

همه مستین هردش همه مستین هردش  آوانگور عزیز             همه مستن از خوردن آب انگور

ازنی مستیم که دارم یار محبوب عزیز                                         زیرا بدان که من با داشتن تو مستم

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                                 دانه خوشبو هل هل خواهد شد

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                                 صبر کن زیرا نقره طلا خواهد شد

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                     غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                     غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

 

 

پائیز والی گ ت  یار خرمنی را عزیز                                               باد پائیزی برای بهبودی خرمنت می وزد عزیز

صدفم بند اکرده گردنی را عزیز                                                     گردن بندی از صدف برای تو درست کرده ام

صدفی مینه مینه ریزه مرجون عزیز                                             در میان گردن بند صدف مرجان کاشته ام عزیز

یاری درد و غمی من کرده حیرون عزیز                                  ای عزیز من بدان که درد و غمت مرا واله و حیران کرده است

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                                 دانه خوشبو هل هل خواهد شد

هل هلا بو عزیز نقره طلا بو عزیز                                                  صبر کن زیرا نقره طلا خواهد شد

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                      غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

غمی دریا دک دریا پر آبو عزیز                                                      غمت را به دریا بریز تا دریا پر شود

 

منبع = http://seyyedhadihamidi.blogfa.com/
طبقه بندی: اشعار تالشی، 

  • قالب وبلاگ
  • توماس
  • ضایعات